mitanni banner 12

Dret Laboral

L’àrea de dret laboral del despatx ofereix tant serveis d’assessorament en contractació laboral, recursos humans i negociació col·lectiva com d’assistència i representació en tota mena de procediments judicials i extrajudicials, des d’actuacions de tipus jurisdiccional social fins a procediments administratius davant la Seguretat Social i la Inspecció de Treball.