mitanni banner 12

Dret Processal

A l’àrea de dret processal, MITANNI Abogados y Economistas ofereix un assessorament que inclou la direcció de litigis en matèria civil i mercantil en totes les fases: des de l’anàlisi de la situació precontenciosa fins a l’esgotament de la via judicial, incloses les apel·lacions i els recursos de cassació.