mitanni banner 12

Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge

MITANNI Abogados y Economistas té experiència internacional i un profund coneixement del dret comunitari i dels tractats internacionals. Aquesta especialització és cabdal en un món globalitzat i en un entorn digital en què una gestió adequada d’aquests aspectes és imprescindible per a una protecció i explotació òptimes dels drets de propietat intel·lectual.

  • Assessorament general sobre el règim jurídic dels drets d’autor i dels drets afins als drets d’autor.
  • Contractació de continguts: contractes d’edició, producció musical, producció audiovisual, cessió de formats i adquisició de continguts.
  • Assessorament en relació amb llicències d’entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.
  • Defensa jurídica en procediments per infracció de drets de propietat intel·lectual.
  • Assessorament en matèria de dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.