mitanni banner 12

Tecnologies de la Informació, Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Entre els principals serveis que ofereix el despatx dins l’àrea de tecnologies de la informació, protecció de dades i comerç electrònic, destaquem els següents:

  • Assessorament legal en projectes tecnològics i de comerç electrònic, com també en l’àrea de protecció de dades personals.
  • Contractes de llicència de software, transferència de tecnologia, distribució d’equips i suport, manteniment i desenvolupament de programes informàtics.
  • Contractes de prestació de serveis d’Internet, tecnologia de la informació, telecomunicacions i plataformes electròniques de comerç electrònic.
  • Anàlisi legal sobre la seguretat i la confidencialitat de dades i fitxers en el sector de les telecomunicacions i comunicacions comercials per mitjans electrònics.
  • Diagnòstics i auditories sobre el grau de compliment actual de la normativa vigent, fent un èmfasi especial en el tractament de dades, xarxes i bases, com també en la defensa jurídica, la qual cosa inclou actuacions davant l’Agència de Protecció de Dades.