mitanni banner 12

Dret Mercantil i Societari

El despatx ofereix als seus clients assessorament en operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions i altres operacions de reestructuració), adquisicions i alienacions d’empreses, i inversions, tant d’àmbit nacional com transfrontereres. A més a més, oferim un assessorament continuat en matèria societària i secretaries de consells d’administració i també en relació amb els contractes que les empreses formalitzen en el marc de les seves operacions habituals. Les principals àrees d’especialització del Departament de Dret Mercantil són les següents:

 • Reestructuracions societàries.
 • Fusions i adquisicions.
 • Joint Ventures.
 • Societari.
 • Contractació mercantil.
 • Acords entre socis.
 • Empresa familiar.
 • Finançament de projectes.
 • Due diligence.
 • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’exterior.
 • Protocols familiars i pactes successoris.